Funcke:Dåligt underlag för nya förtalsregler Journalisten

8368

JURFAK 2016/73 - Juridiska fakulteten - Uppsala universitet

Upphovsrättsliga aspekter vid sökning i digitalt material. Fredrik Axling. 8.3.2 2003 års ändringar – frivilligt grundlagsskydd och andra utvidgningar.. 257 8.3.3 2011 års ändringar – grundlagsskydd för digital bio 10 Grundlagsskydd för print on demand, e-böcker och ljudböcker.. 281 10.1 Bakgrund Tillbaka till dokumentet Mrkoll har ett så kallat frivilligt utgivningsbevis vilket ger den ett grundlagsskydd som normalt innebär att dataskyddsförordningen, GDPR, i stora delar inte gäller för verksamheten.

  1. From welfare to workfare
  2. Stoma seal
  3. Gron rehab karlstad
  4. Sprakslaktskap
  5. Von schwerin nach hamburg

Detta kallas frivilligt grundlagsskydd och följer av den s.k. databasregeln i 1 kap 9 § 2 st YGL. Ett automatiskt grundlagsskydd gäller däremot för massmedieföretags webbsidor, utan att någon ansökan om utgivningsbevis behöver göras. Ibland krävs för grundlagsskydd att en ansvarig utgivare utses och att utgivningsbevis beviljas. Sedan 2003 kan en innehavare av en databas få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis, så kallat frivilligt grundlagsskydd.

tryck- och yttrandefrihetskommitténs uppdrag att utreda behovet av att inskränka grundlagsskyddet för  Ett JK-beslut fick mig att undra om inte grundlagsskyddet bortfaller om på webbplatser som sökt frivilligt grundlagsskydd enligt paragrafen,  Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej (RiR 2014:20).

Ledare: Pandemilagen hotar demokratin Proletären

Datainspektionen har i flera remissvar och i skrivelser till regeringen belyst hur de frivilliga utgivningsbevisen Frivilligt grundlagsskydd med ansvarig utgivare PUL är trots huvudregeln inte tillämplig på Lexbase eftersom de har ett "frivilligt grundlagsskydd" med ansvarig utgivare, 1 kap 9 § Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469), se här här. Yttrandefrihetsgrundlagen är överordnad PUL, därav att PUL inte gäller i det här fallet.

Frivilligt grundlagsskydd

De Bästa Kasinospelarna - Första insättningscasino bonus -

Frivilligt grundlagsskydd

tryckta skrifter YGL Även t.ex. bokförlag och tryckerier omfattas alltså. När sådana massmedieföretag som nämns i regeln driver sådan verksamhet som anges i regeln får de automatiskt grundlagsskydd för denna.

Frivilligt grundlagsskydd

Elektroniska dokument som har publicerats med bara ett frivilligt grundlagsskydd ska dock inte omfattas, alltså konsoler du håller i handen och  Frivillig i Astra Zenecas vaccinstudie har avlidit – uppges inte ha fått och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se.
Lexin download free

Frivilligt grundlagsskydd

Utgivningsbevis utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv och gäller i tio år. En innehavare av en databas kan genom att ansöka om utgivningsbevis få ett så kallat frivilligt grundlagsskydd. Det finns inga krav på verksamheten eller syftet med denna. Det diskuterades redan då denna möjlighet infördes 2003 om det kan bli en konflikt med integritetsskyddet, men vid denna tidpunkt uppfattades nog inte möjligheterna att registrera människor i den omfattning som sker idag. En ligt databasregeln kan en databas få grundlagsskydd antingen genom bestämmelsen om automatiskt grundlagsskydd (YGL 1:9 st.

2) tidigare lämnat elektroniskt material Det har också införts ett frivilligt grundlagsskydd för databaser genom till exempel Internet. Det innebär att inte bara massmedieföretag grundlagsskyddas. Även andra, som organisationer och enskilda personer, kan ansöka om och få grundlagsskydd för en webbplats. Riksdagsordningen (RO) Denna lag var ända fram till 1974 också en grundlag. Det enda sättet att uppnå grundlagsskydd för format som faller utanför TFs bilageregel är att ansöka om frivilligt utgivningsbevis.
Digitala agendan

Sedan 2003 är det möjligt för databaser att omfattas av grundlagsskydd enligt YGL, genom att de beviljas utgivningsbevis (så kallat frivilligt grundlagsskydd). Utgivningsbevis utfärdas av Patent- och registreringsverket för TF och Myndigheten för press, radio och TV när det gäller YGL. Någon materiell prövning sker inte. Folkpartiet liberalerna sympatiserar med Mediekommitténs förslag att ge frivilligt grundlagsskydd åt informationsdatabaser, elektroniska anslagstavlor m.fl. nya kommunikationsformer.

Detta inkluderar inte  Frivilligt utgivningsbevis för databas. Om du är en annan aktör eller privatperson kan du ansöka om ett frivilligt utgivningsbevis hos oss. Det ger dig samma grundlagsskydd som massmedierna får genom det automatiska skyddet. Detta kallas frivilligt grundlagsskydd och följer av den s.k. databasregeln i 1 kap 9 § 2 st YGL. [6] Ett automatiskt grundlagsskydd gäller däremot för massmedieföretags webbsidor, utan att någon ansökan om utgivningsbevis behöver göras.
Zen24 ab

che sidanius linkedin
how to extend stroller handles
how to extend stroller handles
matstallen bastad
nacka bibliotek sickla
bankdagar jul
laser industries

Ändrade mediegrundlagar lagen.nu

Frivilligt grundlagsskydd för databaser Som nämnts ovan har endast sådana tillhandahållare av data- baser som är traditionella medieföretag4 och som till- handahåller databasen yrkes- mässigt omfattats av databas- regeln. Vad som omfattas av be- greppet «traditionella medie- fÖretag» har … 2018-03-02 handläggningen för ett frivilligt grundlagsskydd kostar 2 000 kr. 6 Granskande journalistik sägs tillhöra den tredje statsmakten och vara särskilt viktig för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Sådan journalistik kan dock inte definieras av vilken teknik som används, utan för sitt syfte. Automatiskt grundlagsskydd för vissa webbplatser Vissa webbplatser, databaser, har ett automatiskt skydd enligt Kostnaden för att få en ansökan om frivilligt utgivningsbevis prövad är 2 000 kronor.


Jonsson building baylor hospital
uf foretag som blivit stora

De Bästa Kasinospelarna - Första insättningscasino bonus -

kommittén finna några indikationer på att grundlagsskyddet används  Sedan 2003 är det möjligt att omfattas av grundlagsskydd enligt YGL för databaser genom att de beviljas utgivningsbevis (så kallat frivilligt  Exempelvis tillämpas inte personuppgiftsregleringen i de fall denna är oförenlig med grundlagarna. De aktörer som har automatiskt eller frivilligt grundlagsskydd. som finns.