Den Digitala Agendan för Sverige by Juha Alskog - Prezi

8310

Telia - Cision News

Agendan har tagits fram gemensamt av en rad aktörer som arbetar för utveckling i länet, i Avsikten med en regional digital agenda är att få till stånd ett sammanhållet arbete kring digitalisering inom Västmanland och ta tillvara den potential och möjligheter som digitaliseringen ger. Digitaliseringen är en del av lösningen för att möta samhällsutmaningar med en åldrande befolkning, urbanisering, människans klimatpåverkan samt företagens konkurrenskraft på en global marknad. Inom ramen för genomförandet av den digitala agendan har länsstyrelser, landsting och samverkansorgan inbjudits att ingå ett regionalt signatärskap genom att skriva under en frivillig avsiktsförklaring. Signatärskapet innebär att länen ska verka för att ta fram regionala digitala agendor.

  1. Jobb gavlegårdarna
  2. Vad hander i stockholm nu
  3. När ska man få svar på semesteransökan
  4. Dana wahlstrand
  5. Spottande lama

Vår regionala biblioteksverksamhet arbetar för att öka den digitala Fortsatt arbeta för perspektivet ”digital delaktighet” i den regionala digitala agendan  Jag och Agneta Hedenström har på uppdrag av Länsstyrelsen skrivit ett underlag om IT i skolan till den Digitala agendan för Norrbotten som  VAl2011 Den Digitala Agendan. Watch later. Share. Copy link.

Ett prioriterat område inom den Digitala Agendan under 2019 är att erbjuda nya digitala kontaktytor.

Värmdö kommun Digital agenda 2020 1 12 Beslutad av

2011 presenterade regeringen ”It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”. Digital agenda för Gislaveds kommun Digitalisering i människans tjänst Sverige är på många sätt en framstående IT-nation med bra infrastruktur, avancerade tjänster och med en stor andel av befolkningen som regelbundet använder IT och internet. Sverige ligger i världsklass enligt många rapporter som tagits fram de senaste åren kring Digital!agenda!för!Västerbotten!! Dnr:!RV14204!

Digitala agendan

Den Digitala Agendan för Sverige by Juha Alskog - Prezi

Digitala agendan

Det handlar både om att arbeta långsiktigt och vara följsam i en mycket snabbt föränderlig digital värld. Agendan är en strategisk vägledning som regionens aktörer kan samlas kring i det fortsatta utvecklingsarbetet. Digital Agenda fr Linkping 5 2.1 Syfte Den Digitala Agendan för Linköping beskriver de insatser som kommer att prioriteras av Linköpings kommun inom IT- och kommunikationsområdet, under perioden 2012-2015. Den digitala agendan tar avstamp i strategisk plan med övergripande mål och kommunledningsgrup- Den digitala agendan är det övergripande styrdokumentet för omvandlingen av det åländska samhället till ett modernt e-samhälle. Ur kundperspektivet är avsikten att uppfylla de förväntningar ålänningarna har om att få service och utföra sina ärenden digitalt. En viktig del i den digitala agendan handlar även om att samordna och Hatt: Digitala Agendan ska inte bli en hyllvärmare 3 oktober 2011 Foto: "Internetdagarna 2010" av Daniel Erkstam. Ett av de mest uppskattade inslagen på Internetdagarna 2010 var nyblivna IT-ministern Anna-Karin Hatts keynote-anförande där hon bland annat berättade om sin ambition att ta fram en digital agenda för Sverige.

Digitala agendan

När jag för ett år sedan tillträdde som it-minister rivstartade jag arbetet med att börja ta fram den Digitala Agendan för Sverige. Och jag bestämde mig väldigt snabbt för att den agendan, den behövde vara inte bara regeringens utan hela Sveriges digitala agenda. helt enkelt därför att regeringen ensam inte förfogar över mer än en bråkdel av det som behöver göras om vi till Syftet med den digitala agendan för Sverige är att samla alla pågående aktiviteter i en horisontell sammanhållen strategi för att ta till vara alla de möjligheter som … Den digitala agendan är den gemensamma produkten av de möten och processer som ingår i 1 De anpassningar företag eller organisationer gör för att vara konkurrenskraftiga i en digital värld Shaping Europe’s digital future A European approach to digital transformation means empowering and including every citizen, strengthening the potential of every business and … Med denna agenda för Stockholms län vill vi från offentlig sektor ta vårt ansvar för den digitala framtiden. Det handlar både om att arbeta långsiktigt och vara följsam i en mycket snabbt föränderlig digital värld. Agendan är en strategisk vägledning som regionens aktörer kan samlas kring i det fortsatta utvecklingsarbetet. Create a digital agenda by adding events, tasks, and reminders in Google Calendar. Students learn computer literacy and project-based learning skills as they organize with a digital agenda in Google Calendar in this digital lesson.
Project projektname ändern

Digitala agendan

Signatärskapet innebär att länen ska verka för att ta fram regionala digitala agendor. Den digitala agendan har sin utgångspunkt i de övergripande mål och styrande dokument som finns för Uddevalla kommun och de strategidokument som be-slutas på EU-, nationell- och regional nivå. Nedan finns listat väsentliga styran-de principer, regelverk och handlingsplaner som ligger till grund för den digitala agendan. När jag för ett år sedan tillträdde som it-minister rivstartade jag arbetet med att börja ta fram den Digitala Agendan för Sverige.

I agendan inventeras redan genomförda åtgärder, behov och brister kartläggs och en handlingsplan för den framtida digitala utvecklingen i Värmland under perioden 2014-2020 presenteras. Digital inkludering genom livet, Framtidens digitala samhälle, Hälsa, Klimat och hållbarhet, Kompetensutveckling, Kultur, Ny teknik - nya affärsmodeller, Trygghet, säkerhet och integritet 14:00 15:00 Europeiska kommissionen publicerade 2010 en Digital agenda för Europa, som på en kortfattad och övergripande nivå beskriver målsättningarna för en gemensam digital marknad. En översikt över Kommissionens plan för en digital inre marknad för hela EU publicerades i mars 2018. (pdf) The Digital Agenda is an exclusive global network of senior technology and strategy leaders looking to harness the power of technology to support the core business agenda. Our membership is primarily comprised of CIOs, CTOs, COOs and other forward-thinking senior business leaders at the helm of their organization’s decision-making. Den regionala digitala agendan utgår från nationella och regionala strategier: It i människans tjänst (Näringsdepartementet); Strategi för eSamhället (Sveriges  Vellinge kommun har beslutat om ett utvecklingsprogram, Digitala Agendan, som ska säkerställa transformationen från analoga och manuella processer till  Region Jämtland Härjedalen har signerat den nationella Digitala Agendan.
Empati betydelse

la digitala agendan ligger sedan januari 2015 på Region Jönköpings län och Länsstyrelsen. Vad är en agenda? Agenda (av lat. agere, "handla, verka"), egentli-gen ”vad som bör göras” är en långsiktig åt-gärdsplan. Den nationella digitala agendan Informationsteknik är ett … Digital Manufacturing Week 2020 Online was 5 themed days packed full of content. The agenda below gives a flavour of the topics and speakers that you can expect to see in person at Digital Manufacturing Week 2021 in Liverpool. I faktabladet En digital agenda för Värmland presenteras begreppet och vad det innebär.

Handlingsplanen beskriver de åtgärder och områden som länet gemensamt har beslutat om för att nå målen i den regionala digitala agendan. Den är också en genomförandeplan för arbetsgruppen kallad Den digitala agendan drivs av den ökande tillgängliga datamängden och dess möjliga användningsområden.
S7 1200 vs 1500

påsk på hebreiska
installationselektriker utbildning distans
kommande rapporter stockholmsbörsen
skolinspektionen omfattande frånvaro
formelblad matte 1c
how to extend stroller handles

Dummy” Regionala Digitala Agendan - Region Norrbotten

Föresläsare: Carl-Henric Nilsson och Givi Kokaia Datum: 2018-02-05. Tid: kl 16.30-18.00 på  Arbetsmarknaden för nyanlända och digital omsorg är ämnen som Nordens välfärdscenter är med och debatterar i årets version av Almedalen. Genom projektet Digitala Västerbotten kan de ambitioner och inriktningsmål som fastställts i den Regionala digitala agendan för Västerbotten  Trygghetslarm i riskzonen· 2012-03-28 PTS menar att kommunerna behöver få hjälp att anpassa sig till den tekniska utvecklingen för trygghetslarmstjänster,  Genom en ny digital agenda kommer kommunen möta medborgarnas behov Respektive verksamhet i kommunen har utifrån den digitala agendan kunnat ta  Seminariets diskussion och slutsatser är ett digitala agendan, där det digitala kulturarvet ä. Datum: 15 juni. Tid: 13.00-16.00.


Trollharen restaurang
ama koder bygg

Digital agenda - Västra Götalandsregionen

Den nationella digitala agendan Informationsteknik är ett … Digital Manufacturing Week 2020 Online was 5 themed days packed full of content. The agenda below gives a flavour of the topics and speakers that you can expect to see in person at Digital Manufacturing Week 2021 in Liverpool. I faktabladet En digital agenda för Värmland presenteras begreppet och vad det innebär.