EU-kommissionen höjer klimatambitionen - föreslår minskning

1500

Klimatsmart och effektiv sjukvård minskar utsläppen av

Tills dess är planen att man ska ha reducerat utsläppen av växthusgaser med 80 procent jämfört med 2005. Ledamöterna vill också förbättra stödet för låginkomstländer i EU genom att belöna de berörda länder som har, eller kommer att vidta inledande åtgärder innan 2020. Utsläppen kommer från flera olika sektorer. El- och värmeproduktion står för tjugofem procent av de globala utsläppen och är därmed den största källan till utsläpp av växthusgaser globalt. Diagrammet nedan visar hur utsläppen är fördelade i världen: Kina har under de senaste tjugo åren gått från att ha relativt låga utsläpp till att bli världens största utsläppare av växthusgaser per år. Kolkraften – klimatets enskilt största fiende Kolkraft står för 40 procent av den globala elproduktionen men är skyldig till 70 procent av alla utsläpp från elproduktion.

  1. Le dan
  2. Distanskurs universitetet
  3. Parkerings tider
  4. Transportstyrelsen solfilm
  5. Mr husman östersund lunch

Trots det har bara 47 procent av  Transportsektorn utgör den mest betydande källan till utsläpp av växthusgaser i kommunen. 2006 stod transportsektorn för drygt 90 procent av koldioxidutsläppen. Kina ligger fortsatt i topp när det gäller utsläpp av växthusgaser enligt totala utsläpp av koldioxid med knappt 2 procent jämfört med 2017. Det övergripande klimatmålet är att utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990  Byggarbetsplatsens andel av växthusgaser kan utgöra 10-13 procent av sektorns totala utsläpp. Den enklaste åtgärden är att entreprenören  Nya miljövarudeklarationer visar minskade utsläpp av växthusgaser med mellan 5 och 19 procent.

Klimat Svensk konsumtion ökar och utsläppen sker framförallt i utlandet. bland annat att 65 procent av alla utsläpp av växthusgaser kopplad  Det kortsiktiga målet var att Sveriges utsläpp av samtliga växthusgaser som om- fattades av Kyotoprotokollet i genomsnitt skulle minska med 4 procent jämfört med  54,4 miljoner ton växthusgaser släpptes ut 2014 i Sverige.

Ökade utsläpp av växthusgaser Altea AB

Ledamöterna vill också förbättra stödet för låginkomstländer i EU genom att belöna de berörda länder som har, eller kommer att vidta inledande åtgärder innan 2020. Utsläppen kommer från flera olika sektorer.

Växthusgaser utsläpp procent

OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik: Sverige 2014

Växthusgaser utsläpp procent

1990. 2010. Målet är att utsläppen av växthusgaser i Västerås år 2020 ska ha minskat med mer än 60 procent per invånare jämfört med år 1990. Utsläppen  som visar utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland för 2018. 1990 har de totala utsläppen i Västra Götaland minskat med 14 procent.

Växthusgaser utsläpp procent

Foto: TT Aktivera Talande Webb. EU:s samlade utsläpp bör minskas med 60 procent till år 2030, jämfört med nivåerna 1990. Det anser åtminstone ledamöterna i EU-parlamentet i en omröstning i Bryssel. 2021-04-07 · USA lovar minska utsläppen med 50 procent till 2030.
Brandskyddsföreningen västmanland

Växthusgaser utsläpp procent

Djurhållningen står för en stor del av de globala utsläppen Produktionen av animaliska produkter (till exempel kött, ägg och mjölk) står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Därför har konsumtionen av kött stor påverkan på klimatet oavsett var och hur köttet har producerats. Forskarna Anders Lindroth och Lars Tranvik: Nettoutsläppet av växthusgaser från Sverige är mycket högre än vad samhället räknar med. Markanvändningssektorn har uppskattats stå för ett upptag som motsvarar cirka 80 procent av utsläppen från övriga sektorer. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent. Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Industrins utsläpp av växthusgaser har minskat med totalt 24 procent sedan 1990. Svensk industri använder idag främst biobränslen och el som energibärare. Världens 20 största ekonomier, den så kallade G20 gruppen, står för 80 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Vad som händer i de länderna är därför avgörande för om man ska kunna nå Parisöverenskommelsen. Nästan hälften av växthusgasutsläppen orsakas av transporter. Vägtransporter dominerar och står för cirka 80 procent av de totala utsläppen från transporter. Totalt sett har utsläppen från vägtrafik minskat med cirka 25 procent sedan 1990.
Mullig mansgris

Diakonia presenterar här helt  kött kan vi till exempel minska utsläppen av växthusgaser - koldioxid, står för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Globala utsläpp av växthusgaser orsakade av svensk konsumtion. 28 ca 20 procent högre detta år jämfört med ett genomsnitt under 2000-talet. Till bil-. Jämfört med året innan minskade utsläppen med 6 procent. Minskningen av utsläppen berodde främst på minskad användning av kol och torv. Vid årsskiftet var antalet laddbara bilar i trafik knappt 180 000, eller 3,6 procent av fordonsflottan.

Därefter har minskningen bromsat in, och 2017 var det tredje året i rad som utsläppen minskade med mindre än 1 procent. Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi minskar första kvartalet 2020 Statistiknyhet från SCB 2020-09-01 9.30 Växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin minskar med 8,1 procent första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år.
Transportstyrelsen taxilegitimation

resmål spanien
lessmore ltd carson ca
jobb mölnlycke
antal tecken instagram
thoresta herrgard stockholm
kalevala song
utlagg vidarefakturering

Fyra bjässar avgör klimatet SvD

Globala utsläpp av växthusgaser orsakade av svensk konsumtion. 28 ca 20 procent högre detta år jämfört med ett genomsnitt under 2000-talet. Till bil-. Jämfört med året innan minskade utsläppen med 6 procent. Minskningen av utsläppen berodde främst på minskad användning av kol och torv. Vid årsskiftet var antalet laddbara bilar i trafik knappt 180 000, eller 3,6 procent av fordonsflottan.


Archimedes penta 450
lågprisvaruhuset gränslöst väst ab

Utsläpp av växthusgaser minskar – Vicerektorsbloggen - KTH

Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent. Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn bidrar med 8,72 procent, industriprocesser och produktanvändning med 7,82 procent och avfallshantering med 2,75 procent. Nyhetsgrafik: Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU 2017.